smartphoto fotovoting – Deltagarvillkor

Villkor för deltagande i Smartphotos fototävling smartphotovote

Inledande anmärkningar
Tävlingen på www.smartphotovote.se arrangeras av Smartphoto Nordic AB, Östergatan 39, 211 22 Malmö, Sverige (hädanefter “Smartphoto”).
Tävlingen, kallad smartphotovote, genomförs under perioden [6 september 2017 – 6 oktober 2017].
Genom att delta i smartphotovote så accepterar deltagaren följande villkor och sekretesspolicy:

1. Deltagande

1.1. Behörighet. Smartphotovote är endast avsedd för personer över 18 år och bosatta i Sverige.

1.2. Obehöriga. Anställda på Smartphoto Nordic AB och anställda i Smartphoto Group samt alla personer som deltar i utformningen och genomförandet av rösterna utesluts från deltagande, liksom deras anhöriga. Uteslutna är även lotteriklubbar, röstcommunities, personer som ägnar sig åt röstutbyte, köpa eller sälja röster, samt automatiserade speltjänster. Smartphoto själv förbehåller sig rätten att utesluta personer efter eget gottfinnande från att delta om legitima skäl finns. Legitima skäl föreligger i synnerhet om en manipulation av inlämnandeprocessen eller webbplatsen har skett, otillåtet deltagande genom flera konton, eller något annat brott mot dessa villkor skett.

1.3. Personuppgifter. Varje deltagare måste tillhandahålla åtminstone för- och efternamn samt e-postadress för att delta (”deltagardata”). Uppgifterna är nödvändiga för genomförandet och kommer att sparas av Smartphoto enligt gällande svenska lagar. För mer information, se sekretesspolicy (punkt 3). Deltagarna ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

1.4. Deltagande. Varje deltagarberättigad person kan ladda upp ett foto på www.smartphotovote.se under tävlingsperioden. Genom att ladda upp en bild och godkänna tävlingens villkor så deltar den berättigade parten i smartphotovote (nedan “Deltagarna”). Varje deltagare får bara ladda upp ett foto.

1.5. Villkor för deltagande. Att uppge personuppgifter är ett effektivt villkor för deltagande i smartphotovote (se punkt 1.3). Deltagande i smartphotovote är däremot inte beroende av köp av varor eller produkter, användning av avgiftsbelagda tjänster och/eller betalning av anslutningsavgifter och/eller användaravgifter till arrangören eller till andra företag som har med tävlingsarrangören (Smartphoto Nordic AB) att göra. Varje deltagare har rätt att när som helst begära att ändra eller radera (återkalla) sina användaruppgifter från Smartphoto (se punkt 3.3) Om återkallandet sker före tävlingens slut (se punkt 2.4) så utesluts deltagaren ur tävlingen (se punkt 3.4). Deltagare vars användaruppgifter är ofullständiga (punkt 1.3) kan inte delta i tävlingen.

2. Tävlingens gång

2.1. Tävlingens löptid. Smartphotovote inleds den 6 september 2017 på www.smartphotovote.se och avslutas den 6 augusti klockan 23:59.

2.2. Tävlingens procedur. En deltagare laddar upp ett fotografi på temat “finaste semesterfotot” på www.smartphotovote.se och gör sitt foto tillgängligt för webbplatsens användare att röstas på. Dessa bilder kommer att bedömas genom ”likes” (gilla-markeringar) av webbplatsens besökare (hädanefter “Röstaren”). Målet är att samla så många likes som möjligt under tävlingens gång.

2.2.1. Riktlinjer för foton. Alla deltagare förbinder sig att inte bryta mot tillämplig lag under tävlingens gång. Alla deltagare måste se till att ha samtliga rättigheter till sin uppladdade bild och dess innehåll. De garanterar också att samtliga avbildade och identifierbara personer godkänner publiceringen på www.smartphotovote.se och i relaterade distributionskanaler. Alla deltagare förpliktar sig att inte publicera bilder med olagligt innehåll.

Smartphoto förbehåller sig rätten att ta bort deltagares tävlingsbidrag när som helst utan att ange skäl.

Smartphoto har rätt att avvisa tävlingsbidrag. Smartphoto förbehåller sig rätten till att göra detta i synnerhet då ett foto inte överensstämmer med tävlingens tema. Alla deltagare i fototävlingen, även Röstare har rätt att dela tävlingsbidragen i de sociala medier-plattformar som finns tillgängliga på smartphotovote.se.

2.2.2. Vinnare av tävlingen. Vinst av smartphotovote bygger på antalet likes som deltagare har fått för sitt bidrag, vilket fastställs efter att tävlingen avslutats. Deltagaren med flest likes vinner första pris. Om två eller flera deltagare har samma antal likes utses vinnaren av Smartphoto.

2.2.3. Första pris. Deltagaren med flesta likes vinner xxx. Vinsten överförs till deltagarens bankkonto efter att identitetskontroll genomförts….xxx

2.2.4. Vinstutdelning och distribution. Vinnarna kommer att bli underrättade via e-post från Smartphoto. Vinnarna publiceras på företagets sociala medier och på bolagets hemsida. För att ta del av vinsterna måste vinnaren godkänna vinsten via e-post. Om en vinnare inte gör detta inom tre veckor löper rätten till priset ut och en ny vinnare utses.

2.3. Röstningsförfarande. Bilderna kan klassificeras av väljarna med likes. Bedömningen påverkas inte av Smartphoto. En like är en röst för ett foto. En like kan bara ges en gång per dag och person. De som röstar behöver inte registrera sig för att göra detta.
Varje röstare får en omedelbar belöning i form av en rabatt i Smartphotos webbshop. Dessutom kommer Röstaren att erbjudas att prenumerera på Smartphotos nyhetsbrev, vilket ökar rabattsatsen i webbshopen.

2.3.1. Belöning nivå 1 för Röstaren. Varje röstare kommer att få en omedelbar belöning på 5,00 CHF att handla för i Smartphotos webbshop. Belöningen visas för Röstaren i form av en rabattkod på webbplatsen.

(Kupongen är giltig vid minsta ordervärde på 15.00.- francs (exkl. frakt). Leverans till en schweizisk leveransadress. Kupongen kan lösas in en gång per person och kan inte kombineras med andra kampanjer eller erbjudanden. Kupongen kan överlämnas kostnadsfritt till tredje part. Kupongen är giltig till 31.12.2017 och kan lösas in på www.smartphotovote.se.

2.3.2. Belöning nivå 2 för Röstaren. Efter registrering för att emotta nyhetsbrevet får varje röstare en belöning på 15,00 CHF att använda i Smartphoto-webbutiken. Belöningen visas för röstaren i form av en rabattkod på webbplatsen.

(Kupongen är giltig vid minsta ordervärde på 30.00.- francs (exkl. frakt) vid leverans till en svensk postadress. Rabattkoden kan lösas in en gång per person och kan inte kombineras med andra kampanjer eller erbjudanden. Kupongen kan överlämnas kostnadsfritt till tredje part. Kupongen är giltig till 31.12.2017 och kan lösas in på www.smartphoto.se).


3. Sekretesspolicy / Dataskydd

3.1. Datainsamling och lagring. Smartphoto samlar in de angivna personuppgifterna enligt punkt 1.3 och sparar dem. Lagringen görs elektroniskt.

3.2. Användning av data. Smartphoto samlar in personuppgifterna för marknadsföring och försäljning. När deltagaren går med i fototävlingen godkänner denne även att ta emot Smartphotos nyhetsbrev. Deltagaren kan när som helst avanmäla sig från nyhetsbrevet.

3.3. Rätt till information. Varje deltagare har rätt till information om användningen av sina personuppgifter och har rätt att när som helst begära ut fullständig och gratis information om sin lagrade persondata. För att begära ut informationen, skicka ett informellt e-mail eller ett brev till kundservice@smartphoto.se eller Smartphoto Nordic AB, Östergatan 39, 211 22 Malmö. För att skydda personuppgifter från obehöriga tredje parter måste deltagaren identifiera sig medelst en kopia av sin ID-handling.

3.4. Återkallelserätt. Varje deltagare har rätt att när som helst och utan att ange några skäl återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter enligt 3.1. och 3.2 För att nyttja rättigheten, skicka ett e-mail eller brev till kundservice@smartphoto.se eller Smartphoto Nordic AB, Östergatan 39, 211 22 Malmö. För att skydda personuppgifter från obehöriga tredje parter måste deltagaren identifiera sig medelst en kopia av sin ID-handling.
Vid återkallelse raderas personuppgifterna omedelbart från databasen. Återkallandet och raderingen av personuppgifterna bekräftas via e-post. Om utträdet äger rum före fototävlingens slut utesluts deltagaren ur tävlingen.

3.5. Webbanalystjänster. www.smartphotovote.se använder Google Analytics och Google Adwords Google ( “Google”) samt Facebook-annonser. Google Analytics-tjänsten använder s.k. cookies, textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie genom användning av denna webbplats (inklusive IP-adress) överförs till webbanalystjänstens server, som kan ligga i exempelvis USA, och lagras där. Webbanalystjänsterna använder informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan samt tillhandahålla andra internetrelaterade tjänster. Webbanalystjänster kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om en tredje part behandlar informationen på uppdrag av webbanalystjänsterna. Användarvillkoren för Google Analytics kan visas här, och här för Facebook. Varje tävlingsdeltagare eller användare av www.smartphotovote.se kan undvika att cookies används med hjälp av en lämplig inställning i sin webbläsare. Att inte tillåta cookies kan dock medföra att vissa funktioner på denna webbplats är otillgängliga. Genom användning av www.smartphotovote.se godkänner tävlingsdeltagaren ovan beskrivna behandling av uppgifter om denne vad gäller webbanalystjänster.

4. Övrigt

4.1. Användarvillkor. Smartphoto har rätt att ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande till deltagarna.

4.2. Uppdelningsklausul. Skulle en bestämmelse i villkoren för deltagande i Smartphotos fototävling vara eller bli ogiltig, förblir giltigheten i de återstående bestämmelserna opåverkad.

4.3. Tillämplig lag och behörighet. Svensk lag ska tillämpas på de rättsliga förhållandena mellan parterna och eventuella tvister ska lämnas in till behörig svensk domstol.